Om

HANS PEMER

Horsensgatan 198

65458 Karlstad

070 6544221

hans@pemer.se

Verdandi

Jakthornsgatan 26 H

65631 Karlstad

Tel. 054-832 510


Ordförande

Mats Enell

054-835 148Jag har under många år arbetat med kamratstöd för missbrukare av alkohol och andra droger samt stöttat personer med psykiska besvär. Jag finns också i några föreningar som har den inriktningen och kan ställa upp med stöd och samtal. Hjälper också till vid läkarbesök och akuten samt vid besök hos myndigheter.

Mitt arbete är under sekretess och kostar bara resan.


FUTURUMLÄNKARNA

Kårgränd 4

65225 Karlstad

054 156330

076 1035012

Öppet: mån-fre 9-19

söndag 10-13

futurumlankarna.se


Kamratstödet Vårdkedjan

Rudstorget 28 Karlstad

Tel. kansli: 054 187772

Cathrin Lindgren 073 1430335

carhrin55lindgren@Hotmail.com


Sommarhem på Edsgatevägen 109

Vårdkedjan Kil

Träffar i Sannerudskyrkan eller hemma hos någon måndagar ojämna veckor kl. 18.

Hembesök görs i akuta lägen. Har även anhörigstöd på tisdagar i kyrkan eller i hemmen.

Kontakt 070 6544221

hans@pemer.se
RSMH Kalstasola

Tage Erlandergatan 4

65220 Karlstad

Copyright © All Rights Reserved